qand-logo

قند | استخدام دورکاری و پروژه‌ای

ثبت آگهی رایگان


این مقداری است که شما برای هر ساعت کار به پیمانکار پرداخت خواهید کرد. حداقل میزان پرداختی برای هر ساعت ۱۰ هزار تومان و متوسط پرداختی ۱۵ هزار تومان است. اگر رقم پرداختی را کمتر از میزان متوسط انتخاب کنید شانس شما کاهش پیدا می کند.

در صورتی که تمایل به همکاری پروژه‌ای دارید نیاز به زدن این تیک نیست.

تمام جزئیات و نکات قابل توجه آگهی خود را به صورت کامل و دقیق ذکر کنید؛ توجه به این مورد به صورت قابل توجهی ابهامات پیمانکار را برطرف خواهد کرد و شانس آگهی را افزایش خواهد داد.